Rosimm第2758期紧身牛仔裤美女居家私房半脱秀魔鬼身材撩人姿势诱惑36PROSI写真

Rosimm第2758期紧身牛仔裤美女居家私房半脱秀魔鬼身材撩人姿势诱惑36PROSI写真

故不与葛根汤,而与栝蒌桂枝汤,和太阳之表,清太阴之里也。 一和解其外,以其中有芍药之寒,故犹当消息,犹曰小和。

 愚曰:上文先咳逆,而呼吸不利,后凝滞而血脉成脓,阴阳血气皆伤,故脓成则死。下利脉迟,寸口惟滑者,为膈上实,故吐之则利自止也。

<篇名>五藏风寒积聚病脉证并治第十一肺中风者,口燥而喘,身运而重,冒而肿胀。 见阳攻阴,复发其汗,此为逆;见阴攻阳,乃复下之,此亦为逆。

咽中闭塞,由少阴液少,肾气不能上通也。以麻仁丸主之,养液润燥,清热通幽,不敢恣行承气者,盖因脉涩终是虚邪也。

若脉迟至六七日不欲食,〔此为晚发,水停故也〕为未解;食自可者,为欲解。程应旄曰:洪大为夏令之脉,亦为邪盛之脉,有病则从邪,无病则从令,解不解不须西方肺脉,其形何似?

人之体躬,卫统气而行脉,外荣统血而行脉中,故凡呼吸出入,上下于中,莫不因息以游布于四体,随津液而流通于周身,故随时动作,而效像夫脉之形容也。盖示人图治于蚤,又特为肺痈而谆谆言之也。

Leave a Reply